Đang tải...

Assault SMG New Sound Effects

946

This is the first Automatic weapon sound replacement mod. So expect more !

It was easier to mod than i expected. Enjoy!


---- INSTALLATION TUTORIAL IN MOD FOLDER ----
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

946 tải về , 90 KB
23 Tháng sáu, 2015

10 Bình luận