Đang tải...

Beretta 92FS Inox (converted to full auto) 1.0

2.583

This is Beretta 92FS Inox (converted to full auto)
Intallation/Replace: APPISTOL, patchday8 or 3

My channel: https://www.youtube.com/channel/UCpsJiBninj_QPyjJToOyjrw?view_as=subscriber

You need:
https://pt.gta5-mods.com/tools/openiv


(This is my first custom weapon, i hope is good)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.583 tải về , 5 MB
26 Tháng tư, 2019

1 Bình luận