Đang tải...

Block of C4 1.0

B4a190 3
B4a190 1
B4a190 2
B4a190 4
B4a190 5
B4a190 6

3.645

Replaces the sticky bomb. Comes in 2 colors; yellow and dark green.
‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
Install in:
mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Changelog:

1.0
- Initial release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.645 tải về , 2 MB
01 Tháng năm, 2020

6 Bình luận