Đang tải...

Cachaça 51 Molotov

2eb9a7 271590 screenshots 2015 05 27 00001

266

Uma boa ideia de mod!!!


-Instalação:Vá até:C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf e substitua o arquivo w_ex_molotov.ytd.
Não esqueçam de fazer backup galerinha!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 06 Tháng hai, 2024

All Versions

  (current)

266 tải về , 1 MB
28 Tháng năm, 2015

8 Bình luận