Đang tải...

Camo DarkMatter Call Of Duty 1.00

43e45c dark
43e45c darkmatter1
43e45c darkmatter2

7.885

Mod By DRIGZY

[EN]

Replace "w_ar_specialcarbine" and "w_ar_specialcarbine+hi.ytd" to :
mods/update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimage\weapons.rpf

[FR]

Remplacer "w_ar_specialcarbine" et "w_ar_specialcarbine+hi.ytd" dans :
update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimage\weapons.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.00 (current)

7.885 tải về , 7 MB
11 Tháng bảy, 2020

2 Bình luận