Đang tải...

Carbine Repaint

399

my fav m4 color
Installation:
backup first!
in OpenIV Goto update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\
and drag all files to openiv
enjoy :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 10 Tháng mười một, 2023

All Versions

  (current)

399 tải về , 3 MB
23 Tháng sáu, 2015

15 Bình luận