Đang tải...

Compact German SMG [Animated]

8d98c4 compactgermansmgforgtavpicture
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 20 35
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 22 20
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 25 88
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 27 28
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 29 74
8d98c4 gta5 2016 09 21 19 15 14 23

2.973

Compact German SMG for Grand Theft Auto V:

Model Converting : krycke
GTA V Converting : BossWithStyle

(Features):
- Magazine Texture
- Animated

(Installation):

Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

(Information):

This Mod replaced the weapon "SMG" !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

  (current)

2.973 tải về , 10 MB
21 Tháng chín, 2016

7 Bình luận