Đang tải...

Conrad Gun 1.0

303

go to:
GTA V>>update>>update.rpf>>common
>>data>>ai

replace the
weapons.meta

go to:
GTA V>>update>>x64>>dlcpacks>>patchday3ng
>>dlc.rpf>>x64>>models>>cdimages>weapons.rpf

replace the
w_pi_appistol.ytd
w_pi_appistol_hi.ydr

go in the game and have fun
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 08 Tháng mười một, 2023

All Versions

 1.0 (current)

303 tải về , 2 MB
14 Tháng tám, 2015

12 Bình luận