Đang tải...

CZ 75 B [Animated] 1.0

6360aa 4
6360aa 1
6360aa 3
6360aa 2
6360aa 6
6360aa 5
6360aa 7

3.259

Model and textures by arby26. Has working iron sights. Replaces the regular pistol.
Source: https://gamebanana.com/models/2572

Install in:
mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Changelog:

1.0
- Initial release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.259 tải về , 20 MB
22 Tháng tư, 2020

9 Bình luận