Đang tải...

Fallout 3 10mm Pistol HD Retextures 1.0

Download
Bc107f 20170117232312 1
50c3b1 20170118092053 1
Bc107f 20170117232323 1
Bc107f 20170117232319 1
Bc107f 20170117232316 1

286

1.0 changes the mag textures.

This is a retexture of Impactjunky's Fallout 10mm Pistol. Download Impactjunky's Fallout 10mm Pistol before installing this mod. Read the READ ME! text file for info on how to install this mod.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 27 Tháng mười một, 2018

All Versions

 1.0 (current)

286 tải về , 800 KB
18 Tháng một, 2017

17 Bình luận