Đang tải...

Far Cry 5 Weapon Sounds 1.0

4.468

FAR CRY 5 WEAPON SOUNDS 1.0

Ported by me

1.0 (08-25-2018)

Initial release

INSTALLATION (OpenIV):

-OIV Package Installation
-Run OpenIV > Tools > Package Installer
-Search for FC5_WSM_1.0.oiv
-Install On Mods Folder Option
-Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

4.468 tải về , 30 MB
26 Tháng tám, 2018

38 Bình luận