Đang tải...

Glock 17 Gen 4 [Animated] 1.0

8.287

Glock 17 Gen 4 with working iron sights and high quality textures.
‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
Install in:
mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Changelog:

1.0
- Initial release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

8.287 tải về , 40 MB
20 Tháng tư, 2020

33 Bình luận