Đang tải...

GTA V - GTA IV Glock Sound

1.293

It replaces the combat pistol sound.
Installation in the folder.

Personaly, I like the GTA IV gun sound more so I made this mod.
Hope you like it.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

  (current)

1.293 tải về , 10 MB
30 Tháng mười, 2016

24 Bình luận