Đang tải...

Hammer w/ Palestine Flag

D25aac h1
D0bc7a h3
D11a49 h2
Ec4913 h4

315

HEllo - مرحبا

EN:
How to install:
1. go to Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf

2. Backup original files

3.Enable Edit Mode

4. Replace w_me_hammer.ytd w_me_hammer.ydr

5. Enjoy the mod!^_^

AR:

1-Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf إدهب إلى

2- اخذ نسخة إحتياطية للملفات

3- Edit Mode قم بتفعيل

4-w_me_hammer.ytd w_me_hammer.ydr استبدل ملفات

5- استمتع بالمود ^_^

Note: If you use this mod in a video please give me credit, Thanks

-By Hj 2023

https://www.gta5-mods.com/users/Hj%202023
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 01 Tháng ba, 2023

All Versions

  (current)

315 tải về
29 Tháng năm, 2017

21 Bình luận