Đang tải...

HK+Remington 870 Royal Thai Armed 1

022fd9 20181212061420 1
022fd9 20181212061336 1
022fd9 20181213081720 1
022fd9 20181213081644 1
022fd9 untitled
022fd9 untitled 1

3.991

We Are Royal Thai Armed
it beta version have fun :)) this is the first

Installation : mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf
Installation : mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf

Change Special Carbine File name / w_ar_specialcarbine
Change Pump Shotgun File name / w_sg_pumpshotgun

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1 (current)

3.991 tải về , 10 MB
13 Tháng mười hai, 2018

9 Bình luận