Đang tải...

Kingdom Bucky From Valorant「 SP/FiveM 」 Final

847938 1
847938 2
847938 3

597

Kingdom Bucky From Valorant

This weapon replaces the Pump Shotgun

No Known Bugs

Installation

1. Start OpenIV and turn on edit mode.
2. Go to mods/update/x64/dlcpacks/patchday8ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf
3. Drag and Drop all the YTD & YTF files from the stream folder inside weapons.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 15 Tháng mười một, 2023

All Versions

 1.0

597 tải về , 4 MB
15 Tháng năm, 2021

1 Bình luận