Đang tải...

Less Lethal Shotgun Skin 1.0

782509 a
782509 b
782509 c
782509 d
782509 e
782509 f

1.750

Hey! I am made this "Less Lethal" skin for the Vanilla Shotgun, because the one you get in the original mod wasn't my style/ I don't like custom Shotguns, so I made my own version.

You are gonna need the Original mod, you can get it below:

Original Mod: Here
Original Author: Here

You can join my Discord server with this link: https://discord.gg/AwXjHa3

Hope you enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2019
Last Downloaded: 17 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.750 tải về , 6 MB
11 Tháng chín, 2019

11 Bình luận