Đang tải...

Less Lethal Shotgun Skin 1.0

782509 a
782509 b
782509 c
782509 d
782509 e
782509 f

2.280

Hey! I am made this "Less Lethal" skin for the Vanilla Shotgun, because the one you get in the original mod wasn't my style/ I don't like custom Shotguns, so I made my own version.

You are gonna need the Original mod, you can get it below:

Original Mod: Here
Original Author: Here

Hope you enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng chín, 2019
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2019
Last Downloaded: 30 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

2.280 tải về , 6 MB
11 Tháng chín, 2019

11 Bình luận