Đang tải...

M79 Thumper grenade launcher 0.2

C1a87c 1
C1a87c 2
C1a87c 3
C1a87c 4
C1a87c 5
C1a87c 6

3.596

Replace the Compact Grenade Launcher

Install:
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday10ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

Have fun with this gun :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 0.2 (current)

3.596 tải về , 10 MB
14 Tháng tư, 2017

17 Bình luận