Đang tải...

Mini Draco AK-47 [Animated] 1.0

Bddf89 1
Bddf89 2
Bddf89 3
Bddf89 4

7.150

Mini Draco AK-47
Animato
Mirino Preciso

*Installazione*
mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

*Versioni*
1.0:Rilascio


Mini Draco AK-47
Animated
Precise viewfinder

* Installation *
mods \ update \ x64 \ dlcpacks \ patchday8ng \ dlc.rpf \ x64 \ models \ cdimages \ weapon.rpf \

* Versions *
1.0: Release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng hai, 2021
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

7.150 tải về , 20 MB
14 Tháng hai, 2021

6 Bình luận