Đang tải...

Razorback (BO3) [Animated] 1.008

5.988

Razorback for Grand Theft Auto V:

GTA V Converting : BossWithStyle

(Changelog | 1.008):

- Animated
- Magazine Texture

(Features):
- Magazine Texture
- Animated

(Installation):

Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

(Information):

This Mod replaced the weapon "Bullpup Rifle" !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.008 (current)

5.988 tải về , 7 MB
22 Tháng tám, 2016

13 Bình luận