Đang tải...

BAK Red Hood Sniper and Pistol

Aaae57 redhoodgunsshowcase2
Aaae57 462165565546(2)
Aaae57 462165565546(3)
Aaae57 462165565546(4)

1.485

Installation:

Replace the files in:
mods/update/x64/dlcpacks/patchday8ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf
mods/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf
mods/update/x64/dlcpacks/patchday2ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf

(Make sure to back up your files!)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

1.485 tải về , 10 MB
16 Tháng năm, 2022

5 Bình luận