Đang tải...

[Rolex]TNT Sticky Bomb FINAL

3.957

-------------------------------------------------------------------------------

Model and original Mod from the User Kaai210

https://de.gta5-mods.com/users/Kaai210

https://de.gta5-mods.com/weapons/tnt


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation:
Copy w_ex_pe.ydr/w_ex_pe_hi.ydr and w_ex_pe.ytd to:
update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\
if you dont have the patchday8ng folder install it in:
update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 FINAL (current)

3.957 tải về , 5 MB
22 Tháng sáu, 2019

19 Bình luận