Đang tải...

Tuborg Gold Bottle Molotov

A69134 capture 2018 03 16 03 09 51 407
A69134 capture 2018 03 16 03 06 42 432
A69134 capture 2018 03 16 03 07 21 636

598

Swapped molotov bottle with my favourite drink. original gold version this time
installation :
Replace in OpenIV:

update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\w_ex_molotov.ytd

my youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UC87k6JPvd92ZquSEN8HAdrQ/featured
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng ba, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng ba, 2018
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

598 tải về , 6 MB
16 Tháng ba, 2018

6 Bình luận