Đang tải...

USP .45 [Animated] 1.0

99cf30 pic1
99cf30 gta5 2020 03 16 18 24 43 740
99cf30 gta5 2020 03 16 18 24 17 175

4.282

USP .45 from Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Model Source: https://p3dm.ru/files/weapon/pistols/10675-usp.html

Install directory:
update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

MAKE SURE TO BACKUP YOUR FILES
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

4.282 tải về , 9 MB
17 Tháng ba, 2020

4 Bình luận