Đang tải...

Vortex Razor HD Gen.2 from EFT 1.0

5d205f openiv nm2fpcrnv8
5d205f gta5 1g8q8i26o9
5d205f gta5 zhsf6lmfrr
5d205f gta5 qlqq4ifqqy
5d205f gta5 jfztjzycfq
5d205f gta5 vmdi2umaqo

629

Vortex Razor HD Gen.2 from EFT(animated)

replaces medium scope

install path:
mods/update/x64/dlcpacks/patchday8ng/dlc.rpf/x64/models/cdimages/weapons.rpf

offset configuration for my ar15 mod(https://www.gta5-mods.com/weapons/ar15-from-eft-animated):


credits:
models: battlestategames
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

629 tải về , 10 MB
25 Tháng sáu, 2022

7 Bình luận