Đang tải...

Akagi [Add-On SP / FiveM] 1.0

1.886

position : "X" -2731
"Y" -11734
"Z" 725.033142
The location of the map is far away. You may need this in single player mode: https://www.gta5-mods.com/scripts/no-boundary-limits-unknown-modder

Original model: thestrobe8
https://www.racedepartment.com/downloads/akagi-mountain-pass.2287/

Texture: 28aonier

Conversion:AnLan

I just did a simple conversion job.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.886 tải về , 70 MB
23 Tháng chín, 2021

13 Bình luận