Đang tải...

Beach Hi Teck Villa |Menyoo| |YMAP| 1.3

19.090

Beautiful expensive Villa on the beach in the style of High teck

Version for Menyoo and Map Editor
Ymap version will appear later!!


Importantly!!!!

Map Builder - https://ru.gta5-mods.com/tools/map-builder


Unlock all objects - https://www.gta5-mods.com/scripts/object-spawn-unlocker

Menyoo PC [SP] - https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

Map Editor - https://ru.gta5-mods.com/scripts/map-editor


Vk - vk.com/mrvill1
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng bảy, 2019
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 39 phút trước

All Versions

 1.3 (current)

4.891 tải về , 70 KB
07 Tháng chín, 2021

 1.2

9.711 tải về , 100 KB
16 Tháng mười, 2019

28 Bình luận