Đang tải...

City Drifting

425

This is my first map hope you like it! :D

-Installation
Copy the file into the GTA main folder

You need to have map editor to install this map
Recommend turning off traffic
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

425 tải về , 30 KB
27 Tháng chín, 2015

12 Bình luận