Đang tải...

[MLO] Del Perro Police Department [Add-On SP / FiveM] 1.0

13.315

Del Perro Police Department Interior.

Singleplayer: Copy the delperropolice folder into "mods/update/x64/dlcpacks".
Add "dlcpacks:/delperropolice/" to your dlclist.xml.

FiveM: Copy resource folder to your resource one located on the server.
Add start to server.cfg.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 44 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

13.315 tải về , 6 MB
13 Tháng mười hai, 2019

25 Bình luận