Đang tải...

[MLO] Restaurant [Add-On SP / FiveM] 1.0

20.343

Restaurant Interior.

Singleplayer: Copy the restaurant folder into "mods/update/x64/dlcpacks".
Add "dlcpacks:/restaurant/" to your dlclist.xml.

FiveM: Copy resource folder to your resource one located on the server.
Add start to server.cfg.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

20.343 tải về , 30 MB
13 Tháng mười hai, 2019

41 Bình luận