Đang tải...

Los Santos Port Drift Race (FiveM Ready|ymap)

Ce3adf d
Ce3adf c
Ce3adf b
Ce3adf track

2.294

Quarry Dirt Race (FiveM Ready)

FiveM Installations:
Extract lsport.rar , go to resources folder and create [maps] folder (if you don't have one), then drag the lsport folder into the [maps] folder, go to server.cfg and type start lsport

GTA V Singleplayer installation:
- Start OpenIV
- Navigate to "mods/update/x64/dlcpacks/custom_maps/dlc.rpf/x64/levels/gta5/_citye/maps/custom_maps.rpf"
- Click on "Edit Mode" in OpenIV
- Drag and Drop lsport.ymap file into OpenIV
Load Up GTAV Singleplayer and Enjoy.

contact me: itamarraz810@gmail.com
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

2.294 tải về , 5 KB
03 Tháng năm, 2020

3 Bình luận