Đang tải...

治安执勤点 Police Sentry Box

1.093

中国警察治安执勤点;
Police Sentry Box!

安装:将文件夹内文件替换至指定路径即可X:\Grand Theft Auto V\mods\x64i.rpf\levels\gta5\props\industrial\v_airport.rpf
说明:在游戏中使用修改器输入模型名称“prop_air_sechut_01”刷出即可;提供两个版本,三种格式,未锁,欢迎修改!感谢下载,游戏愉快!
注意:请不要对着玻璃射击!

修改By@KYLINGAME 我的交流QQ群:243450294
Installation:X:\Grand Theft Auto V\mods\x64i.rpf\levels\gta5\props\industrial\v_airport.rpf

NO Lock!
Warning:Don't shoot at the glass!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 28 Tháng mười một, 2023

All Versions

  (current)

1.093 tải về , 20 MB
20 Tháng năm, 2020

2 Bình luận