Đang tải...

Transfagarasan [Add-On SP / FiveM] 1.0

2.391

TP
"X": -3271.866,
"Y": -4157.35938,
"Z": 1588.53931

transfagarasan

track from assetto corsa

the original creator of the track is Goibaka

https://assettocorsamods.net/resources/transfagarasan-north.56/

Conversion AnLan
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.391 tải về , 500 MB
10 Tháng tư, 2021

26 Bình luận