Đang tải...

World Trade Center V (WTC from GTA IV) 0.3

6.132

World Trade Center V

WTC Complex from GTA IV By HBX Works.

Bugs: some objects are missed.

How to install this Addon:
1.Put "wtc" folder in "Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks"
Coords: -6000 , 6000

(c) Mishka Volkav , HBX Works

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 0.3 (current)

6.132 tải về , 50 MB
30 Tháng tám, 2018

76 Bình luận