Đang tải...

iPhone X (Replacement)

34.668

iPhone X

installation by OIV file or manual:

Replace in x64c.rpf\levels\gta5\props\lev_des\lev_des.rpf
prop_phone_ing.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Michael's Phone) , prop_phone_ing_02.ydr/prop_phone_ing_02.ytd (Trevor's Phone) , prop_phone_ing_03.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Franklin's Phone)

(c) Mishka Volkav , OIV by Ferret_3 , free model by egosimx
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tám, 2019
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tám, 2019
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

  (current)

34.007 tải về , 6 MB
10 Tháng tám, 2019

34 Bình luận