Đang tải...

Anime konosuba loading screens - Loading Music 1.0

500

Installation
1.Launch Open IV
2.Enable edit mode
3.Go to \update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_fonted.rpf
4. Drag and drop

-All files in the folder

*** Into scaleform_fonted.rpf ***

5.Now go to \update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf
6. Drag and drop

-All files in the folder

### Into scaleform_platform_pc.rpf ###


-------------------------------------------------

Instalação
1.Launch Open IV
Modo de edição 2.Enable
3. Vá para \ update \ update.rpf \ x64 \ data \ cdimages \ scaleform_fonted.rpf
4. Arraste e solte

-Todos os arquivos na pasta

*** Em scaleform_fonted.rpf ***

5. Agora vá para \ update \ update.rpf \ x64 \ data \ cdimages \ scaleform_platform_pc.rpf
6. Arraste e solte

-Todos os arquivos na pasta

### Em scaleform_platform_pc.rpf ###
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

500 tải về , 30 MB
29 Tháng sáu, 2017

3 Bình luận