Đang tải...

Australian Money for Fleeca Bank Heists 1.0

A286a5 screenshot
51cab0 screens

2.546

This is just a simple texture change to change the money to Australian $100 notes for my rob fleeca v2 mod.

Installation:
ch_prop_gold_trolly_01a.ytd goes to: (mods)/update/x64/dlcpacks/mpheist3/dlc.rpf/x64/levels/gta5/props/prop_ch_casino_vault.rpf
then replace the file.

hei_prop_heist_cash_pile.ydr goes to:
(mods)/update/x64/dlcpacks/mpheist/dlc.rpf/x64/levels/gta5/props/lev_des_mp_dlc.rpf
then replace the file.

Requirements:
https://www.gta5-mods.com/scripts/rob-fleeca-v2

Recommended:
https://www.gta5-mods.com/maps/anz-banks-retexture-by-masuta-masuta
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.546 tải về , 600 KB
05 Tháng một, 2020

3 Bình luận