Đang tải...

Butia palm 1.0 1.0

6f5264 butia
6f5264 butia 2
6f5264 butia 3
6f5264 butia 4

117

Butia palm 1.0
--------------------------------------------
Replace the trunk of a palm tree
--------------------------------------------
Install: copy x64i to mod file> open x64i> levels> gta5> props> Vegetation> v-fanpalm.rpf replace prop-veg-palmfan-3.ytd file with my prop-veg-palmfan-3.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng một, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

117 tải về , 9 MB
02 Tháng một, 2022

2 Bình luận