Đang tải...

Caixa Geral de Depósitos [Retexture] / [3D] / [FiveM] v1.0

A46f64 1
A46f64 2
A46f64 3
A46f64 4

190

_______________________________________________

- Retexture
- 3D Logos

_______________________________________________

Installation:

1. Open OpenIV and enable Edit mode

2. Navigate to \x64i.rpf\levels\gta5\_citye\downtown_01\dt1_11.rpf

3. Drag and drop everything from the "dt1_11.rpf" folder

4. Rebuild

5. Navigate to \x64i.rpf\levels\gta5\_citye\downtown_01\downtown.rpf\

6. Drag and drop everything from the "downtown.rpf" folder

7. Rebuild

8. Navigate to \x64i.rpf\levels\gta5\_citye\downtown_01\dt1_lod.rpf\

9. Drag and drop everything from the "dt1_lod.rpf" folder

10. Rebuild
_______________________________________________

Made by Almeiidaa.exe

Almeiidaa's Project Discord:
https://discord.gg/anBPF7zcc9
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng ba, 2021
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng ba, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 v1.0 (current)

190 tải về , 20 MB
19 Tháng ba, 2021

3 Bình luận