Đang tải...

Crip Gang Graffiti (R60s) 1.1

805

Installation:

1 - Run OpenIV
2 - Go to x64g.rpf\levels\gta5\generic\gtxd.rpf\
3 - Replace sc1block11.ytd & sc1block11+hi.ytd

This replaces the textured graffiti from C.G.F Families to the Rolling 60 Crips.

Shout me out on social media @Hurrco
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

785 tải về , 10 MB
06 Tháng tám, 2021

 1.0

20 tải về , 10 MB
06 Tháng tám, 2021

31 Bình luận