Đang tải...

Custom LOGO for loading screen 1

3910d5 1
3910d5 2
3910d5 3

362

Installation :- Put the file "frontend.ytd" to mods/upate/update.rpf/x64/textures


1st one will put GTA 6 logo on loading screen
2nd one will put our hansome boy fanta on loading screen being his fan 😊

This willl replace the defautl logo of GTA 5
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1 (current)

362 tải về , 100 KB
27 Tháng bảy, 2021

2 Bình luận