Đang tải...

Customer Truck links more trailers 1.0

Df6919 0

90

Thx for download this data file
---------
function:make ,hauler2,phantom3 to link almost all of trailers in the gta5,like armytrailer,armytrailer2
---------
install:put it into (mods)\update\x64\dlcpacks\mpgunrunning\dlc.rpf\common\data\levels\gta5
---------
ENJOY!!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 29 Tháng tám, 2021

All Versions

 1.0 (current)

90 tải về , 8 KB
08 Tháng sáu, 2020

0 Bình luận