Đang tải...

Far Cry 5 Loading Screens 1.0

Da9871 ddddd

754

Far Cry 5 Loading Screens
-------------------------------------------------
Loading Screens

In OpenIV navigate to: update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_frontend.rpf\ and drag the files from the "Loading Screens" folder into.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng bảy, 2018
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng bảy, 2018
Last Downloaded: 11 Tháng sáu, 2021

All Versions

 1.0 (current)

754 tải về , 6 MB
05 Tháng bảy, 2018

2 Bình luận