Đang tải...

Font Thai In-game Website GTA V 0.1

602c93 195194114 3899053846838235 76510981985646899 n
602c93 196833770 3899052426838377 1738543858531330133 n

330

English:
This mod changes fonts in Thai version of GTA V
How to install:
- You need to install OpenIV program first
- install .asi
- copy file from folder update to folder mods
- open OpenIV Go to mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_frontend.rpf\
- open editmods
- past file font_lib_efigs_pc.gfx from file font_lib_efigs_pc.rar

ไทย:
นี่คือ mod เปลี่ยนตัวอักษรในเวอร์ชั่นภาษาไทยของ GTA V
วิธีติดตั้ง:
- คุณต้องติดตั้งโปรแกรม OpenIV ก่อน
- ติดตั้ง .asi ให้เรียบร้อย
- คัดลอกไฟล์จาก โฟลเดอร์ update ไปไว้ใน โฟลเดอร์ mods
- เปิด OpenIV จากนั้นไปที่ mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_frontend.rpf\
- เปิด editmods ด้วย
- วางไฟล์ font_lib_efigs_pc.gfx ลงไป จากไฟล์ font_lib_efigs_pc.rar
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 04 Tháng sáu, 2024

All Versions

 0.1 (current)

330 tải về , 200 KB
05 Tháng sáu, 2021

1 Bình luận