Đang tải...

Font THAI mods GTA V 0.1

73709b 192564142 3885833534826933 7828988622529490095 n

8.843

English:
This mod changes fonts in Thai version of GTA V
How to install:
- You need to install OpenIV program first
- install .asi
- copy file from folder update to folder mods
- open OpenIV Go to mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf\
- open editmods
- past file font_lib_efigs_pc.gfx from file font_lib_efigs_pc.rar

ไทย:
นี่คือ mod เปลี่ยนตัวอักษรในเวอร์ชั่นภาษาไทยของ GTA V
วิธีติดตั้ง:
- คุณต้องติดตั้งโปรแกรม OpenIV ก่อน
- ติดตั้ง .asi ให้เรียบร้อย
- คัดลอกไฟล์จาก โฟลเดอร์ update ไปไว้ใน โฟลเดอร์ mods
- เปิด OpenIV จากนั้นไปที่ mods\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf\
- เปิด editmods ด้วย
- วางไฟล์ font_lib_efigs_pc.gfx ลงไป จากไฟล์ font_lib_efigs_pc.rar
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 13 phút trước

All Versions

 0.1 (current)

8.843 tải về , 100 KB
29 Tháng năm, 2021

4 Bình luận