Đang tải...

[GTA 5] Purge Siren (Military Siren Replace) v1.0

2.533

Installation:
----------------------------------------------------------------------------------

Open 'OpenIV'

Go to
mods > x64 > audio > sfx > SCRIPT.rpf

Replace 'alarm_klaxon_03.awc' with the one from the 'MODDED Files' folder.

----------------------------------------------------------------------------------*This mod changes the military siren to the purge siren**Original files are included*
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng hai, 2018
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 v1.0 (current)

2.533 tải về , 2 MB
14 Tháng hai, 2018

10 Bình luận