Đang tải...

GTA V Manchester City Loadingscreen 0.1 0.1

01b633 bandicam 2017 10 20 15 33 36 619
01b633 bandicam 2017 10 19 20 01 56 853
01b633 bandicam 2017 10 19 20 02 05 403
01b633 bandicam 2017 10 19 20 02 19 216
01b633 bandicam 2017 10 19 20 02 33 615

189

HOW TO INSTALL

1.Run OpenIV

2.Open Edit Mode

3.Open update/update.rpf/x64/data/cdimages/scaleform_frontend.rpf

4.Replace 4 Files in scaleform_frontend folder

5.Open update/update.rpf/x64/data/cdimages/scaleform_platform_pc

6.Replace all files in caleform_platform_pc folder

7.Enjoy The Mod

***Do Not Re-Upload This Mod***

My Youtube Chanal

https://www.youtube.com/channel/UCd4i8goJaEbs1BUIyY9e7UQShow Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

189 tải về , 10 MB
21 Tháng mười, 2017

1 Bình luận