Đang tải...

Cu Yuan Traditional Chinese font 1.0

17966d 100036lgxportgpyvuxyzp
17966d 10003625bk8h5zqxxo878y
17966d 1000370qkepknqnnnzypcp

944

拖放文件至X:\Grand Theft Auto V\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf\下替换即可,替换前记得备份好原文件.

place to X:\Grand Theft Auto V\update\update.rpf\x64\data\cdimages\scaleform_platform_pc.rpf\

don't forget to backup.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười một, 2017
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

944 tải về , 6 MB
03 Tháng mười một, 2017

8 Bình luận