Đang tải...

Joshua Tree National Park Mod

F73eb4 joshua tree np 1
F73eb4 joshua tree np 2
F73eb4 joshua tree np 3

580

Joshua Tree National Park Mod

Copy the files from the folder "cs4_02" in: mods\x64t.rpf\levels\gta5\_hills\country_04\cs4_02.rpf\
and delete the files: "cs4_02_land04_barrier.ydr", "cs4_02_land05_barrier.ydr", "cs4_02_land09_barrier.ydr"

Copy the files from the folder "cs4_11" in: mods\x64t.rpf\levels\gta5\_hills\country_04\cs4_11.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng hai, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

580 tải về , 10 MB
18 Tháng hai, 2019

2 Bình luận