Đang tải...

Real Shops in Paleto Bay 2.0

1.509

Real Shops in Paleto Bay:

Copy the files from the folder "cs1_03" in: mods\x64q.rpf\levels\gta5\_hills\country_01\cs1_03.rpf\
Copy the files from the folder "cs1_06" in: mods\x64q.rpf\levels\gta5\_hills\country_01\cs1_06.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng một, 2018
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

497 tải về , 50 MB
12 Tháng mười hai, 2018

6 Bình luận